Skip to main content

Vårt vatten är ett lån

från naturen

Vi jobbar för en bättre

och hållbar miljö

LS Koncern (LSK) jobbar inom flera olika kompetensområden inom vattenrening, provtagning och slamtömning. Vi fungerar som samordnande konsult och beställare mellan kund och transportföretag, med vilka vi även kan medverka vid upphandlingar.

Våra uppdragsområden är renhållning, VA-tjänster, gata och miljö inom vilka områden vi även jobbar med framtagning av kontrollplaner och miljörapporter.

Våra tjänster

LSK jobbar som konsult

LSK jobbar som konsult mellan beställare och transportföretag inom renhållning, VA-tjänster, gata och miljö.

Konsultuppdrag

LSK jobbar som konsult mellan kund och transportföretag med slambilar och tar beställningar/förfrågningar både från beställare och utförare.

Planer och rapporter

LSK jobbar även med att ta fram kontrollplaner/miljörapporter. En kontrollplan skräddarsys för uppdragsgivare/transportör

Upphandlingar

LSK jobbar även mot både beställare och transportföretag i upphandlingar, och kan t.ex hjälpa med att räkna på och formulera anbud till upphandlingar.

Stockholm - staden mitt i vattnet

Stockholm Vatten och Avfall

Referenser

Välkommen att kontakta oss